កូរ៉េ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៣៥០,១៩០នាក់ និងស្លាប់​២៥១នាក់

កូរ៉េ ៖ ប្រទេសកូរ៉េ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ៣៥០,១៩០ នាក់ និងស្លាប់​ ២៥១ នាក់ទៀត ។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ចុះថ្ងៃទី​១៣ ​ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង