អ្នកយកព័ត៌មានកាសែត The New York Times ម្នាក់ ត្រូវគ្រាប់កាំភ្លើងស្លាប់ នៅអ៊ុយក្រែន

អ៊ុយក្រែន ៖ កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ទី ១៣ មីនា ឆ្នាំ២០២២ លោក Brent Renaud អាយុ ៥១ ឆ្នាំ ជាអ្នកកាសែត និង ថតភាពយន្ត សំរាប់កាសែត The New York Times និង ស្ថាប័នព័ត៌មានអាមេរិកជាច្រើនទៀត បានត្រូវគ្រាប់កាំភ្លើងស្លាប់ ក្នុងពេលចុះយកព័ត៌មាន នៅក្នុងតំបន់ Irpin ជាយទីក្រុងគីវ ប្រទេសអ៊ុយក្រែន ។

នេះបើយោងតាម កាសែត The Guardian ចេញផ្សាយថ្ងៃចន្ទ ទី ១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង