កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១៤៥នាក់(អូមីក្រុង) និងស្លាប់គ្មាន

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ១៤៥ នាក់ទៀត (អូមីក្រុងទាំងអស់) ជាសះស្បើយ ៣២៤ នាក់ និងស្លាប់គ្មាន ។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ១១៥ នាក់ (អូមីក្រុង) – អ្នកដំណើរពីបរទេស ៣០ នាក់ (អូមីក្រុង) ។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប ១៣៤,២១៣ នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយ ១២៩,២៩២ នាក់ និង មានអ្នកស្លាប់ ៣,០៤៧ នាក់ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង