ឡាវ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​ ៣៥៩​នាក់​

ឡាវ ៖ ប្រទេសឡាវ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី​ ចំនួន ៣៥៩​ នាក់​ ។

នេះបើយោងតាម ​​​របាយការណ៍ចុះថ្ងៃទី​១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង