ថ្ងៃស្អែកនេះ តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ នឹងកាត់ក្តីរឿងអ៊ុយក្រែន ប្តឹងចោទរុស្ស៊ី

អ៊ុយក្រែន ៖ តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ កាលពីថ្ងៃចន្ទ បាននិយាយថា ខ្លួននឹងកាត់ក្តីរឿងករណី ដែលអ៊ុយក្រែន បានប្តឹងចោទប្រកាន់ រុស្ស៊ី នៅថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ស្អែកនេះ ៕ ប្រភព ៖ Reuters

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង