កម្ពុជា បន្តបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១៣៩នាក់(អូមីក្រុង) និងស្លាប់ម្នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន 139 នាក់ទៀត (អូមីក្រុងទាំងអស់) ជាសះស្បើយ 425 នាក់ និងស្លាប់ 01 នាក់ ។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ 115 នាក់ (អូមីក្រុង) និង អ្នកដំណើរពីបរទេស 24 នាក់ (អូមីក្រុង) ។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប 134,352 នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយ 129,717 នាក់ និង អ្នកស្លាប់= 3,048 នាក់ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង