លុបចោលលក្ខខណ្ឌ តម្រូវឱ្យអ្នកដំណើរមកពីបរទេស បង្ហាញលទ្ធផលតេស្ត PCR អវិជ្ជកូវីដ-១៩

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញលក្ខខណ្ឌថ្មី សម្រាប់អ្នកដំណេីរចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពជា ដោយប្រកាសលុបចោលលក្ខខណ្ឌ តម្រូវឱ្យអ្នកដំណើរមកពីបរទេស បង្ហាញលទ្ធផលតេស្ត PCR អវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ៧២ម៉ោង ។ ​លុបចោលការធ្វើតេស្តរហ័សពេលមកដល់កម្ពុជា ហើយចំពោះអ្នកដំណើរ ដែលចូល​​មកដល់ គ្រាន់តែបង្ហាញកាតចាក់វ៉ាក់សាំងប៉ុណ្ណោះ ។

ជាងនេះទៀត ក្រសួងសុខាភិបាល ក៏បានអនុញ្ញាតឱ្យបើកដំណើរការឡើងវិញ នូវការផ្តល់ទិដ្ឋាការពេលមកដល់ (Visa on Arrival) សម្រាប់អ្នកដំណើរទាំងអស់ ផ្លូវគោក អាកាស និងទឹក ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង