ថៃ ​បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩​ថ្មី ​២៥,៤៥៦​​នាក់ និងស្លាប់​៧៧​នាក់

ថៃ ៖ ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី សរុប​ចំនួន ​២៥,៤៥៦​ នាក់ និងស្លាប់ ៧៧ នាក់ ។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារ ៣៩ នាក់ ។

នេះបើយោង​តាម សេចក្តីរាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី​១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង