កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១៤៨នាក់(អូមីក្រុង) និងស្លាប់គ្មាន

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ១៤៨ នាក់ទៀត (អូមីក្រុងទាំងអស់) – ជាសះស្បើយ ២៨១ នាក់ និងស្លាប់គ្មាន ។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ១១០ នាក់ (អូមីក្រុង) និង អ្នកដំណើរពីបរទេស ៣៨ នាក់ (អូមីក្រុង) ។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា  មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ សរុប ១៣៤,៧៧២ នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយ ១៣០,៦៨៨ នាក់ និង មានអ្នកស្លាប់ ៣,០៤៩  នាក់ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង