កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវី-១៩ថ្មី ១១៧នាក់ទៀត(អូមីក្រុង) និងស្លាប់ម្នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី 117 នាក់ទៀត (អូមីក្រុងទាំងអស់) ជាសះស្បើយ 116 នាក់ និងស្លាប់ 01 នាក់ ។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ 108 នាក់ (អូមីក្រុង) និង អ្នកដំណើរពីបរទេស 09 នាក់ (អូមីក្រុង) ។

ក្រសួងបញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប 134,889 នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយ 130,804 នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ 3,050 នាក់ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង