កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ៩៧នាក់(អូមីក្រុង) និងស្លាប់ម្នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី 97 នាក់ទៀត (អូមីក្រុងទាំងអស់) – ជាសះស្បើយ 152 នាក់ និងស្លាប់ 01 នាក់។ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ 88 នាក់ (អូមីក្រុង) និង អ្នកដំណើរពីបរទេស 09 នាក់ (អូមីក្រុង) ។

ក្រសួង បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ប្រទេសកម្ពុជា អ្នកឆ្លងសរុប 134,986 នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយ 130,956 នាក់ និង អ្នកស្លាប់ 3,051 នាក់ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង