កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ២៣,៤៤១នាក់ និងស្លាប់​៨៨នាក់

ថៃ ៖ ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី សសរុបចំនួន ២៣,៤៤១ នាក់ និងស្លាប់​ ៨៨ នាក់ ។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារ​ ១៩ នាក់ ។

នេះបើយោងតាម សេចក្តីរាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង