ម្សិលមិញ សឹង្ហបុរី បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៧,៨៥៩នាក់​ និងស្លាប់​៤នាក់

សឹង្ហបុរី ៖ ប្រទេសសឹង្ហបុរី បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៧,៨៥៩ នាក់​ និងស្លាប់​ ០៤ នាក់​ ។

តាមសេចក្តីរាយការណ៍ របស់សារព័ត៌មាន​ CNA ចុះថ្ងៃទី២០ ខែ មីនា ឆ្នាំ​២០២២​ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង