ឡាវ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​ ១១៣៧នាក់​ និងស្លាប់៤នាក់

ឡាវ ៖ ប្រទេសឡាវ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី​ចំនួន ១១៣៧ នាក់​ និង ​​​ ស្លាប់ ០៤នាក់ ។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង