ឡាវ ​បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ​២៣២៨​នាក់ ​និង​ស្លាប់​២នាក់

ឡាវ ៖ ប្រទេសឡាវ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ២៣២៨ នាក់ ​និង ស្លាប់ ០២នាក់ ។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ចុះថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង