កូរ៉េ ​បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩​ថ្មី ​៣៥៣,៩៨០នាក់ និងស្លាប់​៣៨៤​នាក់​ទៀត

កូរ៉េ ៖ ប្រទេសកូរ៉េ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ​៣៥៣,៩៨០ នាក់​ និងស្លាប់ ៣៨៤ នាក់​ទៀត ។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ ចុះថ្ងៃទី​២២ ខែ​មីនា ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង