វៀតណាម បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១៣០,៧៣៥នាក់ និងស្លាប់​៦៥នាក់​

វៀតណាម ៖ ប្រទេសវៀតណាម បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ១៣០,៧៣៥ នាក់ និងស្លាប់​ ៦៥ នាក់​ ។

នេះបើយោងតាមការ ចេញផ្សាយ របស់សារព័ត៌មាន​ Viet Nam News ចុះថ្ងៃទី​២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង