ឡាវ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ២៦២៥នាក់​​​ និងស្លាប់ម្នាក់

ឡាវ ៖ ប្រទេសឡាវ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី​ចំនួន ២៦២៥ នាក់​​​ និង ស្លាប់ ០១នាក់ ។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង