កូរ៉េ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៤៩០,៨៨១នាក់ និងស្លាប់​២៩១នាក់ទៀត

កូរ៉េ ៖ ប្រទេសកូរ៉េ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ៤៩០,៨៨១ នាក់ និងស្លាប់​ ២៩១ នាក់ទៀត ។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ ចុះថ្ងៃទី​២៣ ​ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង