កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៦៣នាក់(អូមីក្រុង) និងស្លាប់២នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី 63 នាក់ទៀត (អូមីក្រុងទាំងអស់) ជាសះស្បើយ 55 នាក់ និងស្លាប់ 02 នាក់ ។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ 61 នាក់ (អូមីក្រុង) និង អ្នកដំណើរពីបរទេស 02 នាក់ (អូមីក្រុង) ។

ក្រសួង បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប= 135,285 នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយ 131,216 នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ 3,054 នាក់ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង