ថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ២៧,០២៤នាក់ និងស្លាប់​៨២នាក់

ថៃ ៖ ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី សរុប​ ចំនួន ២៧,០២៤ នាក់ និងស្លាប់​ ៨២ នាក់ ។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារ​ ៤៦ នាក់ ។

នេះបើយោងតាម សេចក្តីរាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃថ្ងៃទី២៤ខែមីនា ឆ្នាំ​២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង