កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៥៩នាក់ទៀត(អូមីក្រុង) និងស្លាប់គ្មាន

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន 59 នាក់ទៀត (អូមីក្រុងទាំងអស់) – ជាសះស្បើយ 97 នាក់ និងស្លាប់ គ្មាន ។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ 58 នាក់ (អូមីក្រុង) និង អ្នកដំណើរពីបរទេស 01 នាក់ (អូមីក្រុង) ។

ក្រសួង បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ សរុប 135,344 នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយ 131,313 នាក់ និង អ្នកស្លាប់ 3,054 នាក់ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង