ថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ២៦,០៥០​នាក់ និងស្លាប់​៦៩នាក់

ថៃ ៖ ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី សរុប​ ចំនួន ២៦,០៥០​ នាក់ និងស្លាប់​ ៦៩ នាក់ ។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារ​ ៣៦ នាក់ ។

នេះបើយោងតាម សេចក្តីរាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង