កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៥២នាក់ទៀត(អូមីក្រុង) និងស្លាប់គ្មាន

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ៥២ នាក់ទៀត (អូមីក្រុងទាំងអស់) – ជាសះស្បើយ ៤៦ នាក់ និងស្លាប់ គ្មាន ។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ៥២ នាក់ (អូមីក្រុង) និងអ្នកដំណើរពីបរទេស គ្មាន (អូមីក្រុង) ។

ក្រសួង បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ សរុប ១៣៥,៥១៣ នាក់ និងអ្នកជាសះស្បើយ ១៣១,៤៥៩ នាក់ និង មានអ្នកស្លាប់ ៣,០៥៤ នាក់ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង