វៀតណាម បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៨៣,៣៧៦នាក់ និងស្លាប់​៥២នាក់​

វៀតណាម ៖ ប្រទេសវៀតណាម បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៨៣,៣៧៦ នាក់ និងស្លាប់​ ៥២ នាក់​ ។

នេះបើយោងតាម ការចេញផ្សាយ របស់​ Viet Nam News ចុះថ្ងៃទី​២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង