កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៣៣នាក់ទៀត(អូមីក្រុង) និងស្លាប់គ្មាន

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ៣៣ នាក់ទៀត (អូមីក្រុងទាំងអស់) ជាសះស្បើយ ៧១ នាក់ និងស្លាប់ គ្មាន ។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ 33 នាក់ (អូមីក្រុង) និង អ្នកដំណើរពីបរទេស គ្មាន (អូមីក្រុង) ។

ក្រសួង បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងជំងឺសរុបចំនួន ១៣៥,៥៨៥ នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយ ១៣១,៥៩៨ នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ ៣,០៥៤ នាក់ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង