ឡាវ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​​ ២៦៩៧នាក់​ និងស្លាប់ម្នាក់

ឡាវ ៖ ប្រទេសឡាវ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី​ចំនួន​ ២៦៩៧ នាក់​ និងស្លាប់​០១​ នានាក់ ។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែមីនាឆ្នាំ២០២២ ៕

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង