ថ្ងៃនេះ ថៃ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ២៧,៥៦០នាក់ និង ស្លាប់​៨៥នាក់

ថៃ ៖ ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី សរុបចំនួន ២៧,៥៦០” នាក់ និង ស្លាប់​ ៨៥ នាក់ ។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារ​ ៦១ នាក់ ។

នេះបើយោងតាម សេចក្តីរាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង