ថ្ងៃនេះ ថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ២៨,៣៧៩​នាក់ និងស្លាប់​៩២នាក់

ថៃ ៖ ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី សរុបចំនួន ២៨,៣៧៩​ នាក់ និងស្លាប់​ ៩២ នាក់ ។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារ​ ៦២ នាក់ ។

នេះបើយោងតាម សេចក្តីរាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង