កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៥៧នាក់ទៀត(អូមីក្រុង) និងស្លាប់គ្មាន

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ៥៧ នាក់ទៀត (អូមីក្រុងទាំងអស់) –  ជាសះស្បើយ ១០២ នាក់ និងស្លាប់ គ្មាន ។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ៥៧ នាក់ (អូមីក្រុង) និង អ្នកដំណើរពីបរទេស គ្មាន (អូមីក្រុង) ។

ក្រសួង បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ សរុប ១៣៥,៦៨២ នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយ ១៣១,៨០៨ នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ ៣,០៥៤ នាក់ ៕

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង