កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មី៣៥នាក់(អូមីក្រុង) និងស្លាប់គ្មាន

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន 35 នាក់ទៀត (អូមីក្រុងទាំងអស់) ជាសះស្បើយ 133 នាក់ និងស្លាប់ គ្មាន ។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ 35 នាក់ (អូមីក្រុង) និង អ្នកដំណើរពីបរទេស គ្មាន (អូមីក្រុង) ។

ក្រសួង បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប 135,782 នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយ 132,201 នាក់ និងអ្នកស្លាប់ 3,054 នាក់ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង