ឡាវ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​ ១០៣៨នាក់​ និងស្លាប់​៣នាក់

ឡាវ ៖ ប្រទេសឡាវ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី​ ចំនួន​ ១០៣៨ នាក់​ និងស្លាប់​០៣ នាក់ ។

នេះបើយោងតាម ​ របាយការណ៍ ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង