កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៣០នាក់ (អូមីក្រុង) និងស្លាប់ម្នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន 30 នាក់ទៀត (អូមីក្រុងទាំងអស់) ជាសះស្បើយ 127 នាក់ និងស្លាប់ 01 នាក់ ។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ 30 នាក់ (អូមីក្រុង) និង អ្នកដំណើរពីបរទេស គ្មាន (អូមីក្រុង) ។

ក្រសួង បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប 135,812 នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយ 132,328 នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ 3,055 នាក់ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង