កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ២២នាក់(អូមីក្រុងទាំង) និងស្លាប់គ្មាន

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី 22 នាក់ទៀត (អូមីក្រុងទាំងអស់)- ជាសះស្បើយ 121 នាក់ និងស្លាប់ គ្មាន ។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ 22 នាក់ (អូមីក្រុង) និង អ្នកដំណើរពីបរទេស គ្មាន (អូមីក្រុង) ។

ក្រសួង បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប 135,834 នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយ 132,449 នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ 3,055 នាក់ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង