វៀតណាម រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៣៩,៣៣៤នាក់ និងស្លាប់​៣៥​នាក់​

វៀតណាម ៖ ប្រទេសវៀតណាម បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៣៩,៣៣៤ នាក់ និងស្លាប់​ ៣៥​ នាក់​ ។

នេះបើយោងតាម ការចេញផ្សាយ របស់សារព័ត៌មាន​ Viet Nam News ចុះចុះថ្ងៃទី០៨ ខែមេសាឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង