កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ២៥នាក់(អូមីក្រុង) និងស្លាប់គ្មាន

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន 25 នាក់ទៀត (អូមីក្រុងទាំងអស់)-  ជាសះស្បើយ 27 នាក់ និងស្លាប់ គ្មាន ។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ 25 នាក់ (អូមីក្រុង) និង អ្នកដំណើរពីបរទេស គ្មាន (អូមីក្រុង) ។

ក្រសួង បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប= 135,914 នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយ= 132,596 នាក់ និង អ្នកស្លាប់ 3,055 នាក់ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង