ឡាវ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​ ២៤នាក់​ និងអ្នកស្លាប់​​៦នាក់

ឡាវ ៖ ប្រទេសឡាវ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី​ ចំនួន​ ៩២៤ នាក់​ និង អ្នកស្លាប់​​ ០៦នាក់ ។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ចុះថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង