កូរ៉េ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១៦៤,៤៨១នាក់ និងស្លាប់​៣២៩នាក់ទៀត

កូរ៉េ ៖ ប្រទេសកូរ៉េ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ១៦៤,៤៨១ នាក់ និងស្លាប់​ ៣២៩ នាក់ទៀត ។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ ចុះថ្ងៃទី​១០ ​ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង