វៀតណាម រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ២៨,៣០៧នាក់ និងស្លាប់​១៩នាក់​

វៀតណាម ៖ ប្រទេសវៀតណាម បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ២៨,៣០៧ នាក់ និងស្លាប់​ ១៩ នាក់​ ។

នេះបើយោងតាម ការចេញផ្សាយ របស់សារព័ត៌មាន​ Viet Nam News ផ្សាយថ្ងៃទី​១០ ខែមេសាឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង