ឡាវ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​​ ១២៩០នាក់​ និងអ្នកស្លាប់​​២នាក់

ឡាវ ៖ ប្រទេសឡាវ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី​ចំនួន​ ១២៩០ នាក់​ និង អ្នកស្លាប់​​ ០២នាក់ ។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង