វៀតណាម បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ២២,៨០៤នាក់ និងស្លាប់​២៨នាក់​

វៀតណាម ៖ ប្រទេសវៀតណាម បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ២២,៨០៤ នាក់ និងស្លាប់​ ២៨ នាក់​ ។

នេះបើយោងតាម ការចេញផ្សាយ របស់សារព័ត៌មាន​ Viet Nam News ផ្សាយថ្ងៃទី​១២ ខែមេសាឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង