កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១៨នាក់(អូមីក្រុង) និងស្លាប់គ្មាន

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ១៨ នាក់ទៀត (អូមីក្រុងទាំងអស់)-  ជាសះស្បើយ ២៣ នាក់ និងស្លាប់ គ្មាន ។

– ករណីឆ្លងសហគមន៍ 18 នាក់ (អូមីក្រុង) – អ្នកដំណើរពីបរទេស គ្មាន (អូមីក្រុង)

គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ 🇰🇭
– អ្នកឆ្លងសរុប= 135,998 នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ= 132,689 នាក់
– អ្នកស្លាប់= 3,055 នាក់ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង