វៀតណាម បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ២៤,៦២៣នាក់ និងស្លាប់​២០នាក់​

វៀតណាម ៖ ប្រទេសវៀតណាម បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ២៤,៦២៣ នាក់ និងស្លាប់​ ២០ នាក់​ ។

នេះបើយោងតាម ការចេញផ្សាយ របស់សារព័ត៌មាន​ Viet Nam News ផ្សាយថ្ងៃទី​១៣ ខែមេសាឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង