វៀតណាម បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ២៣,០១២នាក់ និងស្លាប់​២៣នាក់​

វៀតណាម ៖ ប្រទេសវៀតណាម បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ២៣,០១២ នាក់ និងស្លាប់​ ២៣ នាក់​ ។

នេះបើយោងតាម ការចេញផ្សាយដោយ​ Viet Nam News ផ្សាយថ្ងៃទី​១៤ ខែមេសាឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង