ឡាវ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​ ២២នាក់​ និងអ្នកស្លាប់​​៤នាក់

ឡាវ ៖ ប្រទេសឡាវ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី​ចំនួន​ ៣២២ នាក់​ និង អ្នកស្លាប់​​ ០៤នាក់ ។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង