កូរ៉េ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៩៣,០០១នាក់ និងស្លាប់​២០៣នាក់ទៀត

កូរ៉េ ៖  ប្រទេសកូរ៉េ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ៩៣,០០១ នាក់ និងស្លាប់​ ២០៣ នាក់ទៀត ។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ថ្ងៃទី​១៧ ​ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង