ថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១៧,៧៧៥​នាក់ និងស្លាប់​១២៨នាក់

ថៃ ៖ ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី សរុបចំនួន ១៧,៧៧៥​ នាក់ និងស្លាប់​ ១២៨ នាក់ ។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារចំនួន​ ៨២ នាក់ ។

នេះបើយោងតាម សេចក្តីរាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង