សឹង្ហបុរី បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១,៦៧០នាក់​ និងអ្នកស្លាប់​៣នាក់

សឹង្ហបុរី ៖ ប្រទេសសឹង្ហបុរី បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ១,៦៧០ នាក់​ អ្នកស្លាប់​ ០៣នាក់​ ។

នេះបើយោងតាម សេចក្តីរាយការណ៍ របស់​ Channel News Asia ផ្សាយថ្ងៃទី១៦ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២២​ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង