វៀតណាម បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១៤,៦៦០នាក់ និងស្លាប់​១០នាក់

វៀតណាម ៖ ប្រទេសវៀតណាម បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ១៤,៦៦០ នាក់ និងស្លាប់​ ១០ នាក់​ ។

នេះបើយោងតាម ការចេញផ្សាយ របស់សារព័ត៌មាន​ Viet Nam News ចុះថ្ងៃទី​១៧ ខែមេសាឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង