ថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១៦,៩៩៤នាក់  និងស្លាប់​១២៤នាក់

ថៃ ៖ ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី សសរុបចំនួន ១៦,៩៩៤ នាក់  និងស្លាប់​ ១២៤ នាក់ ។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារ​ ៧៦ នាក់ ។

នេះបើយោងតាម សេចក្តីរាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង